1st radio officer

Name Tanker Period Details
Lou Powderly Hanetia 1966 to 1967
Lou Powderly Holospira 1965 to 1966
Lou Powderly Vexilla 1964 to 1965
Lou Powderly Hinnites 1964
Roger Taylor Methane Progress 1965 to 1966
Philip Kelly Sepia (1) 1939 to 1944