production supervisor

Name Tanker Period Details
Jalal Ben Attia Northia (2) 2004 to 2007
Rob Van Ham Tazerka FPSO 1982 to 1989
Ben Wortelboer Tazerka FPSO 1982 to 1988