Boek Koninklijke Shell

In de serie Vlootparade is het derde deel verschenen, n.l. het boek: "Koninklijke Shell". In dit boek wordt schematisch een overzicht gegeven van de gehele zeegaande vloot. De vlootlijst behandelt de schepen van tien rederijen die ontstaan zijn uit de Koninklijke Maatschappij tot exploitatie van Petroleum bronnen in Nederlandsch Indie. Hierbij wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen de zeegaande tankers en de sleepboten, lichters etc. van de betreffende maatschappij. Het fraai ingebonden boek telt 250 pagina's, omschrijft 650 schepen en bevat tientallen foto's. Reserveren door een e-mail naar piet.van.heck@12move.nl of bellen 078-6182596 (na 20.00 uur) en gelijktijdig het verschuldigde bedrag a 37,95 (incl verzend- en verpakkingskosten) over te maken naar bankrekening 80.29.73.213 tnv Piet van Heck, Dordrecht, onder vermelding van: Shellboek en het aantal exemplaren. Zodra het geld op de rekening is binnengekomen wordt het boek per omgaande aan U toegezonden. De opbrengst van het boek komt ten goede van de slachtoffers in Azie en wel met name het project van St. Mercy Ships wordt gesteund. (herstellen van de vissersvloot).