Herman Wolters

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1965 to 1966 KORENIA radio officer
1967 to 1968 KATELYSIA (2) radio officer
1968 KOPIONELLA radio officer