Kees Storm

Website

Guestbook messages

Date Message
04/11/2021 - 14:15 Op de vraag van de heer of mevrouw Strauss over de gezagvoerder op de Sepia in 1978 is het antwoord P.B. Hibma. Met vriendelijke groet, Kees Storm Voorzitter CNOOKS Meer info op www.cnooks.nl
09/17/2014 - 14:43 OPROEP Het is niet algemeen bekend dat al het ex Shell Tankers BV personeel van harte welkom is toe te treden tot de CNOOKS - Club van Nederlandse Oud-gezagvoerders en Oud-hoofdwerktuigkundigen der Koninklijke Shell. Het ledenbestand van de CNOOKS loopt gestaag terug, doordat er geen vlootaanwas meer is en het bestand vergrijst. Eind 2019 telde de Club nog ruim 290 leden. Reeds enige tientallen jaren staat het lidmaatschap open voor alle STBV gepensioneerden ex-bemanningsleden, -officieren, -radio officieren, -walpersoneel, weduwen en familieleden. Specifiek worden oud werknemers die hun loopbaan elders voortzetten en weduwen/partners (van leden) gezocht, die oude contacten via de CNOOKS willen hernieuwen. De CNOOKS komt 2x per jaar bij elkaar, 1x in het voorjaar voor de Algemene Ledenvergadering en 1x in het najaar (met de partners) voor de reunie om de onderlinge banden aan te halen en te versterken. Meer informatie en hoe lid te worden vindt u op de website van de CNOOKS. Kent u een mogelijk lid, maak hem of haar dan attent op onze website. Meldt u aan!! Met vriendelijke groet. Kees Storm Voorzitter CNOOKS

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1939 to 1940 TARIA 3rd engineer Mijn vader A. Storm
1952 MACOMA (1) 1e werktuigkundige Mijn vader A.Storm
1952 MACOMA (1) 1e werktuigkundige Mijn vader A.Storm
1972 to 1973 DAPHNE apprentice engineer
1972 ACILA (1) apprentice engineer
1973 PHILIDORA apprentice engineer
1973 KREBSIA apprentice engineer
1973 KRYPTOS apprentice engineer
1973 METULA (2) apprentice engineer
1973 to 1974 DILOMA (2) 5th engineer
1974 KATELYSIA (2) 5th engineer
1975 ONDINA (2) 5th engineer
1975 to 1976 KYLIX 5th engineer
1976 MYTILUS (2) 4th engineer
1977 VITREA 4th engineer
1977 to 1978 KYLIX 4th engineer
1978 to 1979 CAPULONIX 4th engineer
1980 to 1981 FELANIA (2) 3rd engineer Acting 3rd engineer and half way transfered to a shore assignment at COT - Curacao.
1980 NISO (2) 4th engineer

Anecdotes

Tanker Anecdote Post date Action
MYTILUS (2)

I sailed on the Mytilus as in 1976 for almost 6 months as engineer.

06/02/2022 - 19:35