Sugiman

Primary tabs

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1977 to 1978 Ondina (2) petty officer
1978 to 1979 Onoba (2) petty officer
1978 to 1979 Sepia (2) petty officer
1981 to 1982 Vitrea petty officer
1985 Stellaris petty officer
1986 Niso (2) petty officer
1987 Fusus (2) petty officer
1989 to 1990 Shelltrans cpo - sbm
1990 to 1991 Erodona (2) cpo - sbm
1990 Fulgur (2) cpo - sbm
1991 Etrema (2) cpo - sbm
1993 Sidelia cpo - sbm
1994 Sericata cpo - sbm
1995 to 1996 Hastula (2) cpo - sbm
1997 to 1998 Hatasia (2) cpo - sbm
1998 to 1999 Sericata cpo - sbm

Anecdotes

Tanker Anecdote Post date Action
Ondina (2) 06/30/2015 - 11:22