Thekedathu Chorakad Riju

Sailor

Period Tanker Job Details Action
2004 to 2005 GALLINA engineer cadet
2005 HAMINEA (2) engineer cadet
2006 OCANA (2) 4th engineer
2006 to 2007 HADRA (2) 4th engineer
2007 to 2008 FULGUR (3) 4th engineer
2007 HAMINEA (2) 4th engineer
2008 DROMUS (2) 3rd engineer
2008 to 2009 ACAVUS (3) 3rd engineer