Zia Addin Kalantar Najad

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1971 HYGROMIA deck cadet
1971 MACTRA (2) deck cadet
1972 HELISOMA deck cadet
1972 to 1973 ACHATINA (2) deck cadet
1973 PALLIUM deck cadet
1974 to 1975 HEMIMACTRA 3rd officer